1Enefghfhrgy, expertise, experience and empathy

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Naše poslanstvo je strokovna, stroškovno učinkovita, nemotena in do naročnika prijazna distribucija medicinskih pripomočkov in izdelkov splošne rabe na celotnem slovenskem trgu.

Skrbimo za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo lekarn, bolnišnic in zdravstvenih ustanov ter drugih partnerjev z medicinskimi pripomočki ter drugimi izdelki in storitvami.

Vizija

Vizija podjetja je širjenje ponudbe z novimi aktualnimi produkti ter kvalitetna in celostna oskrba strank na področju splošnega zdravstva in dentala.

Način dela

Pri našem delu nas vodita skrb za kakovost na vseh nivojih poslovanja ter zavezanost najvišjim strokovnim in etičnim standardom.

Verjamemo v zaupanje, sodelovanje in partnerstvo na dolgi rok.

Blagovna znamka

ABAMEDICO je blagovna znamka podjetja ABA d.o.o.. Logotip blagovne znamke je last podjetja in se ga ne sme uporabljati brez pisnega dovoljenja.

1

Potrdilo o vpisu v register

Podjetje ABA d.o.o., je vpisano v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo.

NOVICE

Obiskali smo Dubajski sejem za medicinsko opremo Arab Health 2023

Obiskali smo največji sejem za medicinsko opremo v Evropi Medica 2021